اپلیکیشن داما

با توجه به گسترش آموزش آنلاین ، برای هر آموزشگاهی لازم است که یک پلتفرم اختصاصی برای ارائه آموزشات آنلاین خود داشته باشد
و از آنجایی که در عصر حاضر تلفن همراه جزء لاینفک زندگی تمام اقشار جامعه شده است ، چه بهتر که این پلتفرم آموزشی بر بستر اپلیکیشن پیاده سازی شود

برای تمام مدارس و آموزشگاه ها

درخواست دمو

آموزشگاه خود را به وسعت کل ایران گسترش دهید

​با توجه به محدودیت های آموزشگاه های فیزیکی و آموزشات حضوری ، شما در نهایت میتوانید به مخاطبین هدفی که در محدوده جغرافیایی شما هستند خدمات رسانی کنید
​​​​​​​ولی زمانی که صحبت از آموزشات آنلاین میشود ، بازه مخاطبین شما در حد کل کشور گسترش پیدا میکند

دانش آموز
​​​​​​​در کل کشور

14000000

دانشجو
​​​​​​​در کل کشور

3200000

افراد مستعد آموزش
​​​​​​​در کل کشور

83000000

تیم‌ ما حرفه‌ای ترین
کارشناسان را دارد.

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.

تماس با ما

ویدیو نمونه کار
از خدمات ما

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.

درباره من،
بنیان‌گذار این مجموعه

من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید.